ALL-IT Services
Uw betrouwbare elektromonteur voor al uw elektrawerkzaamheden.

Projecten

Sinds 1990 heb ik op uiteenlopende projecten gewerkt en daarin mijn ervaring opgedaan als all-round elektro- installatiemonteur. 
een samenvatting van diverse projecten zal met de tijd worden uitgebreid.

CB&I

Het CB&I-kantoor had in op hun vorige lokatie een geavanceerd meet- en regelsysteem om het gebouw efficiënt te beheren. Het systeem bestaat uit twee verschillende gebouwbeheersystemen, namelijk Honeywell en Priva, die met elkaar zijn gekoppeld.
Een van de belangrijke aspecten van het systeem is de registratie en controle van chemicaliën voor een koeltoren. Dit zorgt ervoor dat de koeltoren altijd optimaal functioneert en de juiste hoeveelheid chemicaliën ontvangt.
Daarnaast worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het lopen van inspectieroutes en het onderhouden van diverse mechanische ventilatiesystemen. Deze activiteiten dragen bij aan een gezonde werkomgeving voor medewerkers.
Bovendien is er een backupgenerator aanwezig om ervoor te zorgen dat het kantoor altijd operationeel blijft, zelfs tijdens stroomstoringen.
Het CB&I-kantoor toont hiermee zijn toewijding aan efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid. Dankzij het geavanceerde meet- en regelsysteem kan het gebouw optimaal functioneren en voldoen aan de behoeften van de gebruikers.

cb&I

Kantoor Damen schipyards

In het kantoor van Damen Shipyards is er onlangs een grootschalig elektrotechniek project afgerond. Op verschillende verdiepingen zijn er nieuwe groepenkasten geïnstalleerd en kabelgoten gemonteerd. Daarnaast zijn de kabelgoten voor de computersystemen extra beveiligd om optimale bescherming te bieden.
Het project omvatte ook de installatie van verlichting, die centraal geschakeld kan worden. Dit zorgt niet alleen voor gebruiksgemak, maar ook voor energiebesparing. Door de verlichting centraal te schakelen kan deze eenvoudig aan- en uitgeschakeld worden wanneer dat nodig is.
Het team van elektriciens heeft nauwkeurig gewerkt om ervoor te zorgen dat alles naar behoren functioneert. Ze hebben niet alleen de installaties verzorgd, maar ook grondige controles uitgevoerd om er zeker van te zijn dat alles veilig en betrouwbaar is.
Met dit elektrotechniek project heeft Damen Shipyards een moderne en efficiënte werkomgeving gecreëerd voor hun medewerkers. De vernieuwde infrastructuur zorgt ervoor dat alle systemen soepel kunnen draaien en biedt tegelijkertijd een hoog niveau van veiligheid en beveiliging.
Kortom, het elektrotechniek project bij Damen Shipyards heeft gezorgd voor een upgrade van de elektrische infrastructuur in het kantoor. Dit resulteert in verbeterde efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid voor alle gebruikers op verschillende verdiepingen.

Damen

Kindcentrum vlinderboom

ALL-IT Services heeft onlangs een indrukwekkend project afgerond: de nieuwbouw van een kindcentrum in Pijnacker. Dit omvatte zowel de bovenverdieping als de begane grond, waarbij ik verantwoordelijk was voor de elektrische installatie, de brandmeldinstallatie en de meet- en regelinstallatie vanaf het begin van de bouw.
Het kindcentrum is een belangrijke faciliteit voor de gemeenschap, en het was essentieel om ervoor te zorgen dat alle technische aspecten goed functioneerden. Met mijn expertise en ervaring heb ik ervoor gezorgd dat deze installaties efficiënt en betrouwbaar waren.
Door te werken volgens de hoogste normen en met aandacht voor detail, kon ik bijdragen aan het succes van dit project. Het resultaat is een veilige en comfortabele omgeving voor kinderen om te leren en te spelen.
Ik ben trots op mijn rol in dit project en kijk ernaar uit om in de toekomst nog meer uitdagende projecten aan te gaan. Als professional op het gebied van elektrische installaties blijf ik streven naar uitmuntendheid en innovatie, zodat ik altijd hoogwaardige oplossingen kan bieden aan mijn klanten.

Kindcentrum de vlinderboom.

Crematorium Iepenhof Delft

ALL-IT Services heeft een cruciale rol gespeeld in het verzorgen van de meet- en regeltechniek voor een prijswinnend duurzaam project uit 2011. Dit project maakt gebruik van innovatieve warmtepompen en grondwarmte- en koudeopslag om het pand op een efficiënte manier te verwarmen.
De meet- en regeltechniek bestaat uit het opslaan van de warmte die vrijkomt bij de crematieoven in buffervaten. Deze opgeslagen warmte wordt vervolgens gebruikt om het gebouw te verwarmen. Door deze slimme toepassing wordt er veel energie bespaard en wordt het milieu minder belast.
ALL-IT Services heeft ervoor gezorgd dat de meet- en regeltechniek optimaal functioneert, door middel van hun expertise en deskundigheid op dit gebied. Ze hebben ervoor gezorgd dat alle systemen naadloos samenwerken, zodat het pand altijd comfortabel en energiezuinig verwarmd kan worden.
Dit project is een perfect voorbeeld van hoe innovatieve technologieën kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Dankzij ALL-IT Services' professionele aanpak is dit project niet alleen bekroond als het duurzaamste project in 2011, maar draagt het ook bij aan een groenere toekomst.

uitvaartcentrum en crematorium Iepenhof.

Bloedbank sanquin Amsterdam

Bloedbank Sanquin heeft onlangs een verbouwing ondergaan, waarbij de hoofdaannemer werd ondersteund door een gespecialiseerd team voor de elektrische installatie van het laboratorium. Het installeren en afmonteren van de elektrische systemen was cruciaal om te zorgen voor een goed functionerend en veilig laboratorium.
Om ervoor te zorgen dat alle elektrische componenten naadloos werden geïntegreerd, werd er samengewerkt met experts op dit gebied. Het team zorgde ervoor dat alle apparatuur correct werd aangesloten en getest, en dat de juiste beveiligingsmaatregelen werden genomen.
Het leggen van de goten, waarin de elektrische bekabeling wordt geleid, werd uitbesteed aan een professioneel bedrijf. Dit garandeerde dat alle kabels netjes en efficiënt werden georganiseerd, waardoor mogelijke problemen in de toekomst werden geminimaliseerd.
Deze samenwerking tussen verschillende experts resulteerde in een succesvolle voltooiing van het project. Het laboratorium van Sanquin is nu uitgerust met een betrouwbare elektrische infrastructuur die voldoet aan alle eisen voor het veilig werken met bloedproducten.
Sanquin kan nu verder gaan met haar belangrijke werk in het redden van levens dankzij deze efficiënte en professionele ondersteuning bij het installeren en afmonteren van de elektrische installatie.

Bloedbank Sanquin Plesmanlaan.

Davinci College Roosendaal

Het Da Vinci College heeft onlangs succesvol een project afgerond waarbij ze werden bijgestaan bij verschillende werkzaamheden. Het project omvatte onder andere het installeren van brandmeldsystemen, het afmonteren van noodverlichting en kabels voor een centraal accu systeem, het plaatsen van verlichting, het inrichten van de balie, het installeren van verlichtingsschakelsystemen, onderverdeelinrichtingen en kabelgoten.
Het college heeft gebruik gemaakt van professionele expertise om deze werkzaamheden uit te voeren. Door samen te werken met ervaren professionals op het gebied van elektrische installaties en beveiligingssystemen, kon het Da Vinci College ervoor zorgen dat alle aspecten van dit project nauwkeurig werden uitgevoerd.
Dit project is een voorbeeld van de inzet van moderne technologieën en innovatieve oplossingen om de veiligheid en functionaliteit van de schoolomgeving te verbeteren. Het Da Vinci College blijft zich inzetten voor optimale leeromstandigheden en streeft naar een veilige en efficiënte leeromgeving voor al haar studenten.
Met dit succesvolle project heeft het Da Vinci College wederom bewezen dat zij hun faciliteiten up-to-date houden en investeren in hoogwaardige infrastructuur. Dit draagt bij aan een positieve leerervaring voor zowel studenten als docenten.

Davinci college Roosendaal, Davinci college roosendaal 2e.

Eerste zelfstandige project leerproject in boskoop 1991 jongerencentrum de tunnel in boskoop

In 1991 werd dit project gerealiseerd: een nieuwbouw met leerproject op een locatie waar optredens en andere activiteiten kunnen worden gehouden. De Elektra, die verantwoordelijk is voor de besturing, meet- en regeltechniek, functioneert volledig zelfstandig en heeft de eindkeuring van het G.E.B. ontvangen. Nu is er echter een geheel nieuw bestuur voor de Tunnel.
Met dit nieuwe bestuur zal de Tunnel ongetwijfeld veranderingen ondergaan. Het is altijd spannend om te zien hoe nieuwe leiderschapsteams hun stempel drukken op een organisatie. We kunnen verwachten dat ze frisse ideeën zullen brengen en wellicht nieuwe doelen zullen stellen voor de Tunnel.
Wat betekent dit voor bezoekers van de Tunnel? Hoewel het nog te vroeg is om concrete voorspellingen te doen, kan het zijn dat er verbeteringen worden doorgevoerd in termen van faciliteiten en dienstverlening. Het nieuwe bestuur kan zich richten op het creëren van een nog betere ervaring voor bezoekers, met mogelijk nieuwe evenementen en activiteiten.
Al met al, met het geheel nieuwe bestuur aan het roer van de Tunnel, is er veel potentieel voor groei en ontwikkeling. We kijken uit naar wat de toekomst brengt voor deze bijzondere locatie.
the Cube

Verklaring calamiteitendienst in het weekend.

ALL-IT Services, een toonaangevend IT-bedrijf, heeft recentelijk aangekondigd dat het in het weekend alleen bereikbaar is voor calamiteiten. Hoewel sommigen zich afvragen waarom ze niet op andere momenten beschikbaar zijn, heeft ALL-IT Services een goede reden voor deze beslissing.
Het bedrijf zet zich namelijk actief in als vrijwilliger voor daklozen en mensen die dakloos dreigen te worden. In het weekend werkt het team van ALL-IT Services aan deze belangrijke maatschappelijke missie. Dit betekent dat ze hun technische expertise en tijd inzetten om anderen te helpen in moeilijke situaties.
Een calamiteit wordt gedefinieerd als een situatie waarbij met spoed een elektromonteur nodig is. Denk hierbij aan problemen zoals geen stroom hebben, brandlucht bij de groepenkast, uitvallende stoppen of aardlekschakelaars die uitslaan. In dergelijke gevallen staat ALL-IT Services paraat om snel en efficiënt hulp te bieden.
Het bedrijf neemt deze taak serieus en daarom is het uurloon hoger tijdens deze noodsituaties. Dit stelt hen in staat om de kosten te dekken die gepaard gaan met het direct beschikbaar zijn voor dringende reparaties.
Naast hun inzet voor daklozenprojecten, investeert ALL-IT Services ook in groene projecten en nieuwe technologieën. Een deel van hun winst wordt gebruikt om duurzame initiatieven te ondersteunen.
Kortom, de beperkte beschikbaarheid in het weekend stelt ALL-IT Services in staat om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid na te komen en anderen te helpen in tijden van nood.

E-mailen
Bellen