ALL-IT Services
Uw betrouwbare elektromonteur voor al uw elektrawerkzaamheden.

2024-02-25

Is handelen op de onbalansmarkt dé sleutel tot het succes van thuisaccu’s?

Thuisaccu’s zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, maar de hoge kostprijs en de salderingsregeling in Nederland hebben het minder aantrekkelijk gemaakt om te investeren in een thuisaccu. De traditionele manier van gebruik, waarbij je stroom opslaat op momenten dat de elektriciteitsprijs laag is of wanneer je zonnepanelen overcapaciteit hebben, heeft een lange terugverdientijd. Maar er lijkt een uitzondering te zijn: met een thuisaccu kun je ook handelen op de onbalansmarkt, waardoor het volgens verschillende partijen veel lucratiever wordt.

Er zijn drie manieren om te handelen met een thuisaccu: op basis van EPEX-Spot day-ahead-prijzen, middels onbalanshandel of een combinatie van beide. EPEX-Spot is een energiemarkt waarop transacties worden gesloten een dag voorafgaand aan de daadwerkelijke levering, gebaseerd op day-ahead-prijzen. Deze prijzen worden bepaald op basis van verwachte vraag en aanbod voor elk uur van de volgende dag en zijn afhankelijk van het weer en het aanbod aan energie uit zonnepanelen en windmolens. Huishoudens met een dynamisch energiecontract weten dus al een dag van tevoren wat de prijzen per uur zullen zijn en kunnen hierop anticiperen door stroom te gebruiken wanneer deze goedkoop is en dure uren te vermijden. Een thuisaccu kan worden gebruikt om energie op te slaan wanneer de prijzen laag zijn en deze later te gebruiken wanneer de prijzen hoog zijn.

Onbalanshandel is een mechanisme waarmee marktdeelnemers kunnen reageren op onbalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit in realtime. Het stelt netbeheerders in staat om het elektriciteitsnet stabiel te houden en biedt financiële prikkels voor deelnemers om bij te dragen aan het tegengaan van onbalans. De komende jaren wordt er verwacht dat de onbalans zal toenemen door de groeiende opwekking van hernieuwbare energie en de elektrificatie van transport en bedrijfsprocessen.

Het handelen op de onbalansmarkt biedt nieuwe mogelijkheden voor thuisaccu’s. Volgens verschillende experts kan het terugverdienen van een thuisaccu aanzienlijk versnellen. In sommige gevallen kan een thuisaccu zelfs binnen vier jaar worden terugverdiend. Dit is echter afhankelijk van verschillende factoren, zoals de capaciteit van de accu, het vermogen ervan en hoe goed het systeem is geoptimaliseerd.

Er zijn echter ook nog uitdagingen waar men rekening mee moet houden bij het handelen op de onbalansmarkt met een thuisaccu. Zo moeten accucellen niet volledig worden ontladen om een optimale levensduur te behouden, wat betekent dat niet altijd de volledige capaciteit kan worden benut. Daarnaast zijn er ook andere beperkingen, zoals regeltoestand 2 waarbij netbeheerders zowel moeten op- als afregelen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de terugverdientijd van een thuisaccu sterk afhankelijk is van de specifieke situatie en marktomstandigheden. Verschillende rapporten hebben aangetoond dat thuisaccu’s momenteel nog niet rendabel zijn, maar met handelen op de onbalansmarkt kan de rentabiliteit verbeteren. Het is echter moeilijk om te voorspellen hoe lang deze lucratieve markt zal blijven bestaan, gezien de groeiende capaciteit van hernieuwbare energie en mogelijke veranderingen in het beleid.

Desondanks zijn er positieve vooruitzichten voor thuisaccu’s die inspelen op de onbalanshandel. Experts verwachten dat het belang van thuisaccu’s in het balanceren van het energienet en als financieel asset in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Er wordt zelfs gesproken over nieuwe mogelijkheden, zoals huurconstructies waarbij je een thuisaccu niet koopt, maar huurt.

Al met al biedt handelen op de onbalansmarkt een nieuw verdienmodel voor thuisaccu’s. Hoewel er nog uitdagingen zijn en toekomstige ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, lijkt deze markt veelbelovend te zijn. Thuisaccu’s kunnen niet alleen bijdragen aan het stabiel houden van het elektriciteitsnet, maar ook financiële voordelen opleveren voor huiseigenaren met zonnepanelen. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en de mogelijkheden en risico’s zorgvuldig af te wegen voordat je investeert in een thuisaccu voor handelen op de onbalansmarkt.

ALL_ITServices - 16:56:55 @


E-mailen
Bellen